Fotografijos studijos Lietuvoje

Itin sparčiai Lietuvoje populiarėja fotografo profesija. Įvairių švenčių, proginių fotosesijų, vestuvių fotografai graibstomi kartais net neatsižvelgiant į kainą. Tai sudėtingas darbas, reikalaujantis mokslo ir meno žinių bagažo. Ne vienas pagarsėjąs fotografas savarankiškai mokydamasis, domėdamasis, praktikuodamasis pasiekė tai, ką turi dabar. Tačiau kur Lietuvoje galima tapti diplomuotu fotografijos meno žinovu?

Vilniaus dailės akademijos (VDA) fotografijos ir medijos meno katedroje ruošiami plačios erudicijos savarankiški menininkai, gebantys vertinti bei dalyvauti aplink vykstančiuose meno procesuose. Norint studijuoti fotografijos meną VDA būtina laikyti lietuvių k. ir literatūros (asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2013 m. įskaitytinai, vietoj lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimo yra imamas lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzamino įvertinimas) bei informacinių technologijų/užsienio k. egzaminus. Jie sudaro 0,3 bendro konkursinio balo. Likusius 0,7 balo galima užsidirbti laikant stojamąjį egzaminą, kurį sudaro fotografavimas duota tema bei scenarijaus kadruotė. Nuolatinės pirmosios pakopos studijos trunka 4 m., o studijų programos apimtis – 240 kreditų. Semestro studijų kaina 2014 m. siekė 5549,5 LTL.

Vilniaus dizaino kolegijoje taikomosios fotografijos (VDK) nuolatinės studijos trunka trejus metus. Stojamasis egzaminas sudaro 0,7 bendro konkursinio balo, o lietuvių kalba ir literatūra bei istorija /užsienio kalba/informacinės technologijos/matematika/biologija (brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys) – 0,3. Semestro studijų kaina 2014 m. siekė 3498 LTL.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDKO) nuolatinės fotografijos technologijų studijos trunka taip pat 3 metus. Studijų programos apimtis yra 180 kreditų. Taip pat kaip ir VDK, stojamasis egzaminas VDTKO sudaro 0,7 bendro konkursinio balo, o lietuvių kalba ir literatūra bei istorija /užsienio kalba/informacinės technologijos/matematika/biologija – 0,3. Stojamąjį balą sudaro vizualinė kompozicija ir trumpos istorijos kadruotė su aprašymu. Semestro studijų kaina 2014 m. siekė 3380 LTL.

Fotografijos nuolatinės studijos Kauno kolegijoje (KK) trunka trejus metus. Kaip abejose Vilniaus kolegijose stojamasis egzaminas KK sudaro 0,7 bendro konkursinio balo, o lietuvių kalba ir literatūra bei istorija /užsienio kalba/informacinės technologijos/matematika/biologija – 0,3. Semestro studijų kaina 2014 m. siekė 3949,5 LTL.

Norėdami tapti diplomuotais, profesionaliais vestuvių fotografais turėsite įdėti daug darbo, laiko ir lėšų. Tačiau anksčiau ar vėliau visa tai atsipirks, nes šias paslaugas teikiančių absolventų paklausa didėja.