Buhalterija: veikla reikalaujanti žinių ir praktikos

Kiekvienas, net smulkiausias verslas, be kruopščiai pildomos buhalterijos gali labai lengvai žlugti. Buhalterija yra viena iš svarbiausių įmonės sudedamųjų dalių. Šiame procese tvarkomos įvairios sąskaitos, finansiniai sandoriai, kasdieninės išlaidos, balansai, kurie yra susiję su verslu. Tikslingai vykdoma buhalterija užtikrina gerą įmonės veiklą bei plėtrą.

Su finansai įmonėje dažniausiai dirba buhalterės, rečiau patys įmonės vadovai, steigėjai. Kadangi buhalterijos tvarkymas yra nelengvas procesas, jis reikalauja itin gerų žinių, praktikos ir loginio mąstymo.

Buhalteriją vedantis asmuo turi:
suprasti įmonės veiklą, sistemą;
žinoti visus vykdomus sandorius, bei kaip jie turi būti įrašyti į sistemą;
gebėti paaiškinti, kaip gavo vienus ar kitus skaičius. Argumentuoti gautomis sąskaitomis;
mokėti pastebėti apskaitoje esančias klaidas;
sistemingai saugoti originalius dokumentus (sąskaitas-faktūras, kvitus ir t.t.);
analizuoti problemines sritis ir pasiūlyti sprendimo būdus;
laiku rengti balansines ataskaitas.

Kiekvienas įmonėje įvykęs sandoris, ar tai yra pirkimo, ar pardavimo, turi būti fiksuojamas buhalterio. Seniau įvairūs sandoriai būdavo įrašomi kasdien į specialias knygas. Kadangi laikai keičiasi ir gyvename išmaniųjų technologijų pasaulyje, buhalterija pildoma specializuotuose apskaitos sistemose, kurios yra paprastesnės bei su jomis yra lengviau dirbti. Už kiekvieną sandorį, turi būti atsiskaitoma dokumentu, kuris liudytų apie įvykusius mainus ar kitą veiklą. Tai dažniausiai būna sąskaitos-faktūros, pardavimo kvitai, tiekėjo sąskaita, važtaraščiai (įrodymas, kad tiekėjas užmokėjo), banko mokėjimai.

Kiekvienas toks pinigų ir prekių, paslaugų sandoris turi būti įrašytas balansinėje apskaitoje. Tuomet čia atsiranda terminai „kreditas“ ir „debetas“. Šie du žodžiai tarnauja klaidų aptikimo sistemoje, nes jeigu vienu metu debeto suma nėra lygi kredito sumai, tai reiškia, kad apskaitoje įvyko klaida. Kairiajame stulpelyje atsiranda debetas, o dešiniajame kreditas. Debetas pildomas tuomet, kai įmonė sumoka už sandorį, o kreditas, kai įmonei yra sumokama už prekę, paslaugą ar kitą.

Kaip jau minėjome, buhalterija yra itin svarbi kiekvienai įmonei, todėl būtina savo aplinkoje turėti patikimą buhalterį, kuris ne tik visuomet atsakys į reikiamus klausimus, bet ir teiks papildomą informaciją susijusią su įmonės apskaita.