Kiek kartų galima studijuoti nemokamai

Kiek kartų galima studijuoti nemokamai?

Anot švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus, šiemet patvirtinusio priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką, universitetų ir kolegijų vartai taps platesni: sušvelnės stojimo reikalavimai, atsiras daugiau valstybės finansuojamų vietų ir kolegijų. Bus mažesnė konkurencija. Toks pokytis sulaukė kritikos bangos: prastės mokymosi kokybė, nes atvyks daugiau blogai pasiruošusių pirmakursių, universitetų sektorius beveik išnyks. Kritikams užkliuvo tai, kad šiemet nebebus keliamas reikalavimas, kad privalomų brandos egzaminų rezultatų vidurkis siektų 40 balų stojant į valstybės finansuojamą vietą universitete ir 25 – kolegijoje. Panaikinus tokį reikalavimą, kuris įsigaliojo pernai, kartelė nuleidžiama.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti už studijas valstybės remiamose studijų vietose ar jų dalį, jeigu asmuo savo noru nutraukia studijas (išskyrus pirmosios pakopos ar kompleksinių studijų nutraukimą) pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą taip pat kai asmuo šalinamas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos

Asmenys, nutraukę studijas savo noru ar pašalinti iš aukštosios mokyklos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 BSI dydžių (1 BSI = 40 Eur) – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Valstybinis studijų fondas nuo studijų kainos grąžinimo atleidžia šiuo asmenis:

 • asmuo nutraukė studijas savo noru per pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentas studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • rezidentas ar doktorantas, priimtas į mokslo ir studijų instituciją po 2017 m. sausio 1 d., baigė studijų metus mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų (doktorantūros atveju – atsiskaitė už doktoranto darbo plane numatytas veiklas) ir ne vėliau kaip iki naujų studijų metų pradžios raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą arba įvykdė studijų programos reikalavimus (doktorantūros atveju – įvykdė doktoranto darbo planą), įskaitant baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) pateikimą mokslo ir studijų institucijai, tačiau baigiamojo darbo (doktorantūros atveju – disertacijos) negynė (neapgynė);
 • asmuo neteko valstybės finansavimo, nes neatitiko Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų (asmenys, priimti į mokslo ir studijų instituciją iki 2016 m. gruodžio 31 d., Mokslo ir studijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju), studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmeniui sesija buvo pratęsta, ir studijų semestrą jis baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmuo buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą ;
 • asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė mokslo ir studijų institucijai apie studijų nutraukimą;
 • asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu;
 • asmeniui mirus, prievolė grąžinti lėšas mirusio asmens įpėdiniams neperkeliama.