Kokie yra pagrindiniai vaiko raidos etapai?

Kaip nurodo specialistai, vaiko raida susideda iš kelių etapų, atsižvelgiant į atskirus jo gyvenimo laikotarpis. Kad vaikas būtų tinkamai ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje, yra laikomasi numatytos programos. Jei valstybiniuose vaikų darželiuose ugdymo programos yra beveik vienodos, tai privačiuose darželiuose dažniau yra taikomos moderniausios, pasaulyje pripažintos metodikos.

Kuo privatūs vaikų darželiai skiriasi nuo valstybinių?

Jei valstybiniuose darželiuose vienoje vaikų grupėje gali būti per dvidešimtį vaikų, tai privačiuose nėra viršijama penkiolikos auklėtinių riba. Mažesnėse grupėse vaikams yra daugiau galimybių užsiimti menine kūryba, žaisti ir kokybiškai pailsėti.

Be to, privačiuose darželiuose vaikučių nevaržo itin griežta dienotvarkė. Čia lanksčiau reaguojama į tai, kai vaikas nenori miegoti per popiečio valandas arba atsisako dalyvauti kokios nors bendrose veiklose. Ne tiek svarbu griežta dienotvarkė, kiek tai, kad darželyje dirbtų puikūs savo srities pedagogai, kurie tinkamai išugdys vaikus ir parengs juos perėjimui į mokyklinį gyvenimo etapą.

Ko privačiame vaikų darželyje išmoksta mažyliai?

Kad vaiko psichologinis ir fizinis vystymasis vyktų sklandžiai, darželiuose vaikai palaipsniui yra mokinami pasitikėti savo jėgomis, patyrus nesėkmę iš naujo siekti norimo tikslo. Paraleliai jie mokomi ugdyti savo valią, užbaigti pradėtus darbus. Taip jie išmokinami savarankiškumo. Vaikai, kurie jau yra sulaukę penkerių metų amžiaus, yra pratinami ne tik turėti savo nuomonę, bet ir raginami ją drąsiai reikšti. Tai vaikui leis pajusti savo svarbą, jis galės pasidžiaugti žinia, kad jo nuomonė yra gerbiama ir vertinama. Taip išugdytas vaikas sugebės už save pastovėti ir nepasiduos tokiose situacijose, kur pajus, jog jį norima pažeminti ar kaip nors kitaip nuvertinti.

Kas privačiuose darželiuose yra daroma vardan tinkamos vaiko raidos palaikymo?

Privatūs darželiai atsakingai ir kruopščiai organizuoja savo veiklą taip, kad vaikas išmoktų laisvai bendrauti ne tik su bendraamžiais, bet ir vyresniais už save, kad jis įgytų jo amžių atitinkančią socialinę brandą. Šių įstaigų auklėtiniai įgauna tokią patirtį, kuri paskui jiems labai pravers tolimesniame gyvenime. Privačiuose darželiuose dirba tokie specialistai, kurie profesionaliai padeda auklėtiniams suformuoti visus reikiamus socialinius įgūdžius.