Kuo yra patrauklios privačios mokyklos?

Kaip rodo statistika, privačios mokyklos nuo valstybinių skiriasi tuo, jog juose yra mažesnis mokinių skaičius. O tai yra ne trūkumas, bet privalumas, nes klasėse kuriose yra nedaug mokinių, lengviau jiems suformuoti individualius ugdymo turinius pagal kiekvieno sugebėjimus. Taip pat kuriama saugesnė nuo galimų patyčių aplinka. Pagrindinis privačių mokyklų siekis – nepriekaištinga, netgi pavyzdinga reputacija.

Kokie yra privačių mokyklų finansavimo ypatumai?

Jei valstybines mokyklas finansuoja ir administruoja valstybė, tai privačias  mokyklas iš dalies arba visiškai išlaiko mokinių tėvai, o administravimo reikalais pasirūpina pati privati įstaiga. Ji gali nuspręsti ir tai, kada iš mokinių tėvų imti mažesnį mokestį už teikiamas paslaugas. Nuolaidos gali būti taikomos daugiavaikėms šeimoms bei tiems vaikams, kuriuos augina tik kuris nors vienas iš tėvų. Pasitaiko atvejų, kai privačios mokyklos netgi moka stipendijas itin gerai besimokantiems moksleiviams.

Ką parodo atliekami tarptautiniai moksleivių pasiekimų tyrimai?

Nacionaliniai ir tarptautiniai moksleivių pasiekimų tyrimai rodo, jog valstybinės mokyklos po truputį ima atsilikti nuo privačių ugdymų įstaigų. Anot tyrinėtojų, pagrindiniu skirtumu yra laikoma tai, kad privačiose mokyklose yra daugiau laisvės, kai tenka organizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą. Nes šios mokyklos pačios pasirenka vadovus ir pedagogus, o, prireikus, joms yra kur kas paprasčiau atleisti iš darbo su pareigomis negalinčius susitvarkyti darbuotojus.

Be to, joms yra kur kas daugiau galimybių finansiškai skatinti itin gerai dirbančius specialistus. Tiesa ir tai, kad privačios mokyklos yra tas variklis, kuris ragina valstybines mokyklas pasitempti, siekti kuo geresnių veiklos rezultatų.

Kuo patraukia privačios mokyklos?

Vaikų tėvus privačios mokyklos domina todėl, kad jose mokiniai yra įtraukiami į įdomias veiklas. Čia labai daug dėmesio skiriama neformaliam ugdymui, todėl vaikai gali rinktis pačius įvairiausius būrelius, pradedant meninės ir baigiant sportinės pakraipos. Be to, visi šie būreliai įprastai būna sutelkti vienoje vietoje, todėl tėvams nereikia savo atžalų vežioti iš mokyklos į kitose patalpose veikiančius būrelius. Tokiu būdu yra taupomas ne tik laikas, bet mažinamos išlaidos. Jei domina, kokios yra privačios mokyklos Vilniuje, informaciją apie tai rasite internete.