Muitinės tarpininkai

Šnekamojoje kalboje „muitinės tarpininkai“ apibūdinami kaip asmenys teikiantys tarpininkavimo paslaugas atliekant muitinės formalumus, nors oficialiai muitinės tarpininkas yra įmonė, o muitinės tarpininko atstovas – asmuo. Tokiu asmeniu tapti nelengva, tačiau vietų, kuriose galima įsidarbinti – ne viena. Galima dirbti muitinės pasienio kelio postuose, vidinėje muitinėje ar muitinės sandėlyje. Kaip tapti muitinės tarpininko atstovu? Kokios jo atliekamos funkcijos?

Norint tapti muitinės tarpininko atstovu privaloma išklausyti atitinkamus kursus, išlaikyti egzaminą bei gauti pažymėjimą ir pažymą apie tai, kuriam muitinės tarpininkui atstovaujama. Visa tai vyksta Muitinės departamento centre. Kursų gali klausytis asmuo, kuris siųstas iš tam tikros įmonės ar įstaigos, bei asmuo, kuris atėjo savo noru. Egzamino metu reikia įvykdyti dviejų dalių užduotis: BAD (bendrųjų administracinių dokumentų) pildymas ir raštu atsakyti į pateiktus klausimus bei žodžiu atsakyti į komisijos užduodamus klausimus.

Muitinės tarpininkai (įmonės) savo atstovams paskiria pildyti įvairius dokumentus, kurie reikalingi atlikti muitinės formalumus. Jie pildomi pagal įmonių pateiktus komercinius prekybos dokumentus (sąskaitas, sutartis). Pagrindiniai pildomi dokumentai yra šie: BAD (kitaip vadinama muitinės deklaracija), CMR važtaraštis, TIR knygelė, kilmės sertifikatai, leidimai ekonominį poveikį turinčioms muitinės procedūroms, Intrastato ataskaitos ir kt.
Asmuo, kuris pateikė BAD (muitinės deklaraciją), prisiima visą atsakomybė už dokumente nurodytų duomenų teisingumą, todėl šis darbas (muitinės tarpininko atstovas) yra įtemptas ir atsakingas.

Muitinės tarpininkai, priėmę naują atstovą į įmonę, privalo jį įtraukti į muitinės tarpininkų atstovų sąrašus. Tai apsaugo nuo galimybės būti apgautiems tarpininkų – apsimetėlių. Paprastai muitinės tarpininko atstovą nesunku atskirti nuo netikro. Jo skiriamieji bruožai: siūlo mažesnę kainą, atspausdina dokumentų komplektą, parodo, kurioje vietoje pasirašyti bei per kurį langelį pateikti muitinei.