Gamtines dujos

Kad dujos būtų naudojamos efektyviai

Visos įmonės ir įstaigos, kurios naudoja gamtines dujas, pasinaudodamos šiuolaikinėmis technologijomis sutaupo labai ženklias sumas. Įsidiegę kogeneracinės jėgainės, jos pačios gali gamintis elektrą ir šilumą savo reikmėms.

Gamtines dujas savo elektros ir šilumos energijos gamybai kogeneracijos principu šiandien jau naudoja įvairiausi pramonės subjektai, ligoninės, sanatorijos, sveikatingumo kompleksai (SPA), viešbučiai, prekybos centrai, pramogų kompleksai, universitetai, mokslo įstaigos, šilumos tinklai. Gamtinės dujos čia naudojamos patalpų šildymui, karštam vandeniui ruošti, baseinams šildyti, skalbykloms, įvairiuose gamybos procesuose ir panašiai.

Kai kuriuose šių objektų gamtinių dujų panaudojimas kogeneracijai yra ypač perspektyvus dėl didelio energijos suvartojimo. Įsidiegę mažos galios kogeneracines jėgaines, daug energijos suvartojantys objektai užsitikrina energijos gavybos patikimumą, taip pat sumažina elektros ir šilumos kainą lyginant su kaina perkant iš elektros ir šilumos tinklų. Taip pat didesni objektai sumažina savo taršos emisijas, kas svarbu ne tik dėl atsakomybės už aplinkos saugojimą, bet ir gali būti lemiamas faktorius norint pretenduoti į įvairių Europos Sąjungos fondų paramą, nes Bendrija ypač skatina investicijas į energijos išteklių vartojimo, o tuo pačiu ir tašos, mažinimą.

Vis dėlto, dujos, palyginus su nafta ir akmens anglimi, yra ekologiškesnis kuras: joms degant išsiskiria 30 proc. mažiau anglies dvideginio, nei deginant naftą, ir 45 proc. mažiau, nei deginant akmens anglį. Taip pat, lyginant su kitu iškastiniu kuru, išsiskiria mažesni azoto ir sieros oksidų kiekiai.

Taip pat gamtinės dujos gali būti perdirbamos. Pavyzdžiui, maisto, gėrimų ir chemijos pramonėje gausiai naudojant vandenį susidariusios nuotekos yra surenkamos naudojant atitinkamus gamtinių dujų perdirbimo būdus. Tuomet anaerobiniu būdu skaidant šias nuotekas gaunamos pramoninės biodujos, kurias sudaro įvairus metano ir CO2 kiekis. Sukauptos metano turinčios dujos gali būti naudojamos dujinių variklių generatorių maitinimui kaip kuras, kurio pagalba būtų gaminama elektros ir šilumos energija.