augimas

Kaip užtikrinti įmonės augimą?

iProcess verslo konsultantai yra profesionalūs individualių verslo procesų kūrėjai ir sprendimų teikėjai, įvairiomis pramonės ar verslo šakų įmonėms. Verslo konsultantai įmonėse įsigilina į įmonės situaciją ir diagnozuoja priežastis, dėl kurių kyla problemos ar stringa veiklos procesai, dingsta personalo motyvacija siekti strateginių tikslų ar įgyvendinti su tuo susijusius planus. Identifikavę problemas, toliau konsultantai projektuoja esamos situacijos procesų žemėlapius, kurie padeda geriau suvokti esamą situaciją įvairiais lygiais ir segmentais.

Daugelį verslininkų domina informacija apie tai, kaip pagaminti ar parduoti savo prekę, patiriant kuo mažesnius kaštus ir siekti, kad pelno augimas būtų stabilus.  Todėl jiems rekomenduojama kreiptis profesionalios pagalbos norint optimizuoti įmonės veiklos procesus. Kitaip tariant procesų optimizavimas, arba procesų perprojektavimas, – tai veikla, kurioje didelis dėmesys skiriamas siektinam proceso tikslui ir galutiniam rezultatui. Galutinis rezultatas matuojamas pasiekus įgyvendinimo etapą – taip stebimi gerėjantys veiklos efektyvumo rodikliai. Tam, kad procesų valdymas būtų įgyvendinamas optimaliai ir efektyviai, reikėtų žinoti, kaip verslo procesai matuojami ir kuriose vietose ar veiklos srityse tai veiksminga. Nustačius matavimo rodiklius, valdyti ir kontroliuoti verslo procesus tampa paprasčiau. Tinkamas procesų valdymas yra būtinas norint, kad pagerėtų įmonės veiklos efektyvumas.

Tuomet kartu su įmonės vadovybe ir darbuotojais projektuojamas galimas idealus situacijos modelis. Vėliau yra pateikiami darbo metodai ir priemonės, padedančios lengviau įgyvendinti inovacijas. Tos priemonės yra puikiai pritaikomos realiuose įmonės veiklos situacijose, procesui vykstant, o ne jam pasibaigus.

Pagrindinė procesų valdymo nauda yra ta, kad yra panaikinamos besidubliuojančios veiklos ir taip įmonėje taupomas darbuotojų laikas; atsiranda galimybė matuoti veiklų rezultatus; išaiškėja darbuotojų atsakomybės sritys ir ribos; klaidos procesuose pastebimos greitai ir operatyviai; išgryninamas proceso vykdymo laikas.